Katolickie Radio Diecezji Płockiej

KRDP powstało w 2014 roku z połączenia Katolickiego Radia Płock i Katolickiego Radia Ciechanów. Stacja emituje audycje o tematyce religijnej, społecznej i politycznej. Na antenie nie brakuje również dobrej muzyki popularnej.

Katolickie Radio Zamość

Katolickie radio Zamość propaguje wartości chrześcijańskie, swój program kieruje do mieszkańców Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Oprócz transmisji Mszy Świętych i innych nabożeństw w programie można usłyszeć audycje o tematyce religijnej, ale także społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej.

Radio Anioł Beskidów

Radio Anioł Beskidów to rozgłośnia diecezji bielsko-żywieckiej, której audycji można słuchać w całym Podbeskidziu i okolicach. Głównym punktem programu są codzienne transmisje Mszy Świętej i innych nabożeństw. Na antenie prezentowana jest również muzyka katolicka oraz audycje zachęcające słuchaczy do refleksji.

Radio Doxa

Radio DOXA to młoda diecezjalna rogłośnia. Niesie Dobrą Nowinę i promuje katolickie wartości wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Radio eM Katowice

Radio eM jest rozgłośnią archidiecezji katowickiej, obejmująca zasięgiem województwo śląskie i jego okolice. Co dzień prezentuje relacje z nabożeństw oraz audycje o tematyce religijno-społecznej. Na antenie nie brakuje jednak równieżmuzyki i programów kulturalnych czy poradnikowych.

Radio Emaus

Radio Emaus jest katolicką rozgłośnią zasięgiem obejmującą teren województwa wielkopolskiego. Pełni misję ewangelizacyjną i edukacyjną, szerząc wśród mieszkańców regionu Słowo Boże i Dobrą Nowinę. Na antenie usłyszeć można również muzykę religijną, a także audycje wprowadające w nastrój zadumy i refleksji.

Radio Fara

Radio Fara jest lokalną stacją, której misją jest ewangelizacja i szerzenie Dobrej Nowiny. Na antenie stacji mieszkańcy Archidiecezji Przemyskiej mogą usłyszeć chrześcijańską muzykę, transmisję nabożeństw oraz audycje o tematyce religijnej, społecznej czy edukacyjnej.

Radio Fiat

Radio FIAT to katolicka rozgłośnia należąca do Archidiecezji częstochowskiej. Nadaje nieprzerwanie od 1991 roku dla mieszkańców Częstochowy, Zawiercia, Radomska i Wielunia. Główną misją stacji jest ewangelizacja. Równocześnie Radio FIAT angażuje się w promowanie ważnych wydarzeń w regionie oraz działaność charytatywną.

Radio Głos

Radio Głos to katolicka stacja Diecezji Pelplińskiej. Nadaje dla mieszkańców Pomorza od 1994 roku pełniąc misję ewangelizacyjną. Prezentuje relacje z nabożeństw, audycje o tematyce religijnej oraz muzykę katolicką. Na antenie usłyszeć można również najważniejsze informacje ze świata, przegląd prasy czy programy dla najmłodszych.

Radio Jasna Góra

Radio Jasna Góra jest katolicką stacją, która zasięgiem obejmuje Częstochowę oraz jej okolice. Na antenie usłyszeć można muzykę chrześcijańską oraz relacje z najważniejszych nabożeństw i wydarzeń odbywających się w sanktuarium. Podczas audycji prezentowane są również wywiady z pielgrzymami oraz programy o tematyce religijnej, społecznej i kulturalnej.

Radio Konsolata

Radio Konsolata to katolicka stacja internetowa. Działa od 2009 roku. Pełni funkcję ewangelizacyjną, transmituje nabożeństwa.

Radio Maryja

Radio Maryja to pierwsza i jak na razie jedyna ogólnopolska stacja katolicka. Została założona w roku 1994 przez zakonników Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z Torunia. Nastawiona jest na ewangelizację i szerzenie wartości chrześcijańskich. Oprócz codziennych transmisji nabożeństw na antenie wiele jest audycji o tematyce religijnej, politycznej i społecznej.

Radio Nadzieja

Radio Nadzieja jest rozgłośnią Diecezji Łomżyńskiej. Prezentuje audycje o bardzo szerokiej tematyce, nie tylko religijnej. Przekazuje mieszkańcom regionu najważniejsze informacje lokalne oraz umila czas łagodną, polską i zagraniczną muzyką.

Radio Niepokolanów

Działanie Radia Niepokalanów zainicjował w 1938 roku św. Maksymilian Kolbe. Dziś swym zasięgiem obejmuje województwo łódzkie i zachodnie Mazowsze. Na antenie usłyszeć można transmisje nabożeństw, muzykę katolicką, audycje o tematyce religijnej i społecznej.

Radio Orthodoxia

Radio Orthodoxia jest rozgłośnią Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Stacja rozpoczęła działalność w 2001 roku. Jej misją jest szerzenie Słowa Bożego i wartości religii prawosławnej, dlatego na antenie nie brakuje audycji poświęconych Pismu Świętemu, życiu Świętych czy realcji z najważniejszych nabożeństw.

Radio Rodzina

Katolickie Radio Rodzina od 1993 roku ewangelizuje słuchaczy z Dolnego Śląska. Stacja nadaje w przystępnej, nowoczesnej formie różnorodne audycje o tematyce religijnej.

Radio VIA

Radio Via to katolicka stacja radiowa, która nadaje z Rzeszowa. Stacja w szeregu audycji o tematyce religijnej propaguje wartości chrześcijańskie. Obok muzyki na antenie można usłyszeć także transmisje zawodów sportowych.

Radio Victoria

Radio Victoria jest rozgłośnią Diecezji Łowickiej. Swe audycje kieruje do katolickiej społeczności regionu. Poza transmisjami nabożeństw i muzyką chrześcijańską, można na jej antenie usłyszeć największe przeboje muzyki pop, serwisy informacyjne oraz audycje poruszające różnorodne, ważne tematy.

Radio Warszawa

Radio Warszawa jest katolicką rozgłośnią, która obejmuje swym zasięgiem stolicę oraz jej okolice. Pełni misję ewangelizacyjną, informacyjną i edukacyjną. Promuje polską i światową muzykę religijną.

RDN Małopolska

RDN Małopolska to rozgłośnia Diecezji tarnowskiej. Poza programami o charakterze ewangelizacyjnymi stacja prezentuje serwisy informacyjne, audycje o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym.

RDN Nowy Sącz

RDN Nowy Sącz to druga, po RDN Małopolska, rozgłośnia Diecezji tarnowskiej. Stacja nastawiona na ewangelizację mieszkańców regionu, pełni również ważną funkcję informacyjną i społeczną.