Szczegóły

Włącz
Radio FM
    Nowy Sącz: 101. 2
  • Krynica Zdrój: 88.3
  • Limanowa: 105.1
Polska, Małopolskie
Nowy Sącz , 33-300
pl. Kolegiacki 4
katolickie
RDN Nowy Sącz to druga, po RDN Małopolska, rozgłośnia Diecezji tarnowskiej. Stacja nastawiona na ewangelizację mieszkańców regionu, pełni również ważną funkcję informacyjną i społeczną.

RDN Nowy Sącz jest lokalną rozgłośnią nadającą całodzienny program z Placu Kolegiackiego w Nowym Sączu.  Jest to jedyna rozgłośnia regionalna z własnym całodobowym programem na Sądecczyźnie mająca na celu zapełnić lukę po nieistniejących już Radiu Echo i Radiu Galicja. Radio RDN Nowy Sącz  nadaje całodobowy program dla słuchaczy powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego oraz części nowotarskiego na częstotliwościach: 101,2 FM, 88,3 FM oraz 105,1 FM. Swoim zasięgiem obejmuje słuchaczy zamieszkałych na obszarze około 100 km od Nowego Sącza. Posiada własny wóz transmisyjny umożliwiający nadawanie relacji z dowolnego miejsca w kraju i Europie. Jako radio lokalne wspiera pomysły i działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Jest ważnym źródłem informacji dla mieszkańców. Organizuje i czynnie włącza się w akcje charytatywne. Od kilkunastu lat przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia rozdaje w Tarnowie i Nowym Sączu po kilkaset paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Nowy Sącz jest ważnym ośrodkiem turystycznym i kulturalnym ziemi sądeckiej. Znajduje się tu Sądecki Park Etnograficzny - skansen zabytkowego budownictwa ludowego i folkloru sądeckiego. Położony jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Najstarsza część miasta leży na płaskim wyniesieniu pomiędzy korytami obu rzek, które posiada naturalne walory obronne. Miasto założone zostało w 1292 roku przez Wacława II, króla czeskiego, na miejscu wsi targowej Kamienica.