Szczegóły

Włącz
Radio FM
    Legionowo: 89.4
Polska, Mazowieckie
Legionowo , 05-120
ul. Jagiellońska 10
lokalne
Radio Hobby jest regionalną stacją grającą dla mieszkańców północnego Mazowsza. Prezentuje audycje o tematyce kulturalnej, społecznej i humorystycznej oraz największe przeboje muzyki rozrywkowej.
Legionowo ma status miasta satelickiego Warszawy tzn. że większość jego mieszkańców pracuje w Warszawie. Miasto jest częścią aglomeracji warszawskiej. Historia Legionowa rozpoczyna się w XIX wiek. W 1877 roku na terenie ówczesnych dóbr hrabiego Potockiego powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej Jabłonna. W tym miejscu trasa kolei przecinała się z jedną z pierwszych dróg bitych na ziemiach Polski - Traktem Kowieńskim.