Szczegóły

Włącz
Radio FM
    Zamość: 90.1
  • Lubaczów: 101.2
Polska, Lubelskie
Zamość , 22-400
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1
katolickie
Katolickie radio Zamość propaguje wartości chrześcijańskie, swój program kieruje do mieszkańców Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Oprócz transmisji Mszy Świętych i innych nabożeństw w programie można usłyszeć audycje o tematyce religijnej, ale także społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej.

Katolickie Radio Zamość po raz pierwszy nadało swoją audycję 25 marca 1998 r. Rozgłośnia stara się na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła, stając się swego rodzaju „głosem” Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Jako jedyne radio lokalne, z bogatym programem audycji, chce docierać do wszystkich mieszkańców regionu, a nawet województwa lubelskiego i podkarpackiego. Głównymi zadaniami Katolickiego Radia Zamość są: ewangelizacja, modlitwa, przekaz informacji, wskazywanie drogi wartościowego życia, budowanie poczucia tożsamości z regionem, a także troska o sprawy naszej społeczności. Prezentuje audycje o tematyce ewangelizacyjnej, publicystycznej, społecznej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Zajmuje się też sprawami gospodarki i rolnictwa. Współpracuje z instytucjami kultury, dzięki którym większość wydarzeń z terenu Zamojszczyzny odbywa się pod patronatem Katolickiego Radia Zamość. Stara się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców poprzez szereg różnorodnych działań promocyjnych.

Zamość to „Padwa północy”, renesansowa perła architektoniczna na mapie Polski. Zachwyca Starym Miastem, pięknymi kamienicami i parkami. Miejsce łączące wiele kultur i religii, ważny ośrodek kulturowy.